Πρόσκληση σε 25η/04.12.2017 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγιάς, τη Δευτέρα 4η Δεκεμβρίου 2017, ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

επιστροφή στην κορυφή