Πρόσκληση σε 18η/22.12.2017 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

ΠΡΟΣ
(όπως ο πίνακας αποδεκτών )

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», στις 22 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή ώρα 19:00 (7:00 μμ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου και δικτύου μεταφοράς νερού στη θέση Κούτσουρο-Κομμένο της Τ.Κ. Στομίου, του Δ. Αγιάς» της Π.Ε. Λάρισας για την κάλυψη αναγκών άρδευσης. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 2ο: Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα - έργο καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2018. Σύμβαση του Δήμου Αγιάς με την ανάδοχο εταιρεία που θα προκύψει από τον διαγωνισμό της ΠΕ Λάρισας. Ορισμός του ύψους συμμετοχής. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στη γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.2881/2001 (ΦΕΚ Α' 16) για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2018. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς, το σχολικό έτος 2018-2019. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 5ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινου Νερού, μετά από άρση απαλλοτρίωσης και ύστερα από την αριθμό 1188/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, με ενοποίηση των Ο.Τ. 140 και 158 με παράλληλη κατάργηση τμήματος του δρόμου ανάμεσα και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (Ν. 3212/2003). (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 6ο: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» ». (Εισηγητής: Χρήστος Σκαρκάλης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου).

Θέμα 7ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Χρήστος Σκαρκάλης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου).

Θέμα 8ο: Έγκριση προσωρινής άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στην Εγκατάσταση Ελαιοτριβείου, στο πρόσωπο ιδιοκτησίας Φώτη Σπυρούλη. (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

Θέμα 9ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Πρω¬τοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ». (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

Θέμα 10ο: Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Δήμαρχος Αγιάς.
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
4. Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ».
5. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
6. Προϊστάμενοι όλων των Τμημάτων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφείο Τύπου Δήμου Αγιάς.
3. Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ».

Greek English

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

ban-politiki-prostasia

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

(C) 2011 Δήμος Αγιάς