Πρόσκληση σε ΕΙΔΙΚΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

ΠΡΟΣ
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 19:00 (7:00μ.μ.), με σκοπό την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Δήμαρχος Αγιάς
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
3. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
4. Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ»
5. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
8. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
9. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
10. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
11. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
12. Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
13. Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ»
3. Γραφείο Τύπου Δήμου Αγιάς
4. Κάτοικους και συνδικαλιστικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου Αγιάς
(με ανακοίνωση στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο)

επιστροφή στην κορυφή