Ανακοίνωση της Μερικής Κύρωσης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Λάρισας

Από την Δ/νση Δασών Λάρισας ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 7068/229076/21-12-2017 {(ΦΕΚ
14/Δ/2-2-2018) (ΑΔΑ:7ΗΙ2ΟΡ10-43Π)} απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.-Στ.Ε Κυρώθηκε Μερικώς ο
Δασικός Χάρτης της Π.Ε. Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Αμπελώνος,
Αργυροπουλίου, Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και
έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που
αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν
δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως
ισχύει.

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των
προβλεπόμενων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις
πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.
Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της
Διεύθυνσης Δασών Λάρισας, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην
ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. η ανάρτηση του οποίου θα πραγματοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού
διαστήματος.

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε
εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμό 7024/227597/19-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΗΕΟΟΡ10-01Υ)
Απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17
Ν. 3889/2010.

Κατά της πράξης κύρωσης του Δασικού Χάρτη επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας (παρ. 5 άρθρο 19 Ν.3889/2010 όπως ισχύ), εντός αποκλειστικής
προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την δημοσίευση/κυκλοφορία του ΦΕΚ (6-2-2018) με παράταση
τριάντα (30) ημερών για όσους διαμένουν εκτός της χώρας (αρθ. 46 Π.Δ. 18/1989).
Ήτοι, για τους κατοίκους που διαμένουν στην χώρα, η καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη
10-04-2018, ενώ για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η καταληκτική ημερομηνία είναι
η Δευτέρα 07-05-2018.

 

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Δασών Λάρισας


Αστέριος Γκάτσικος
Δασολόγος

Greek English

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

ban-politiki-prostasia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

(C) 2011 Δήμος Αγιάς