Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του Νίκου Μπαρτζώκα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στην κηδεία του εκλιπόντος.
2. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και στον έντυπο τοπικό τύπο.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Σωτήριος Μάρκου Ιωάννης Αναστασίου Γεώργιος Κούκας

Τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

Να δημοσιευθεί στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο της Λάρισας
στις 30-10-2018

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

επιστροφή στην κορυφή