Κοινό κείμενο των Προέδρων για τη μεταφορά της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου μας στη διοικητική ευθύνη του Δήμου Τεμπών

επιστροφή στην κορυφή