Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή (5ετή) εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Τ.Κ. Καστρίου, Παλαιοπύργου, Ανάβρας και Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς

επιστροφή στην κορυφή