12η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Βαγγέλης Χριστοφόρου
Καθηγητής Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου
Η οργάνωση του AGRIBATOR για την ανάπτυξη της έρευνας με τεχνολογίες Αιχμής και στόχο:

  • την βελτιστοποίηση της ποσότητας και της ποιότητας παραγωγής επιλεγμένων αγροτικών προϊόντων
  • την βέλτιστη οργάνωση της μεταποίησης, τυποποίησης και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και
  • την βέλτιστη εξαγωγή φαρμακευτικών πρόδρομων ουσιών από αγροτικά προϊόντα

Δημήτρης Κόλλιας
Διευθυντής Ανάπτυξης Greenesco
Ενεργειακές κοινότητες εργαλεία ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών

Χάρης Μωυσιάδης
Business Development Manager Future Intelligence
Εφαρμογές Ευφυούς γεωργίας: Η τεχνολογία των αισθητήρων

 

Agrothessaly- poster

επιστροφή στην κορυφή