Ανοιχτή πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Α) οι εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας


• των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
• των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
• των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
• των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 
• των ενώσεων και συλλόγων γονέων 
• των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
• των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
• άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών 
• των τοπικών συμβουλίων νέων
να ορίσουν εκπροσώπους και αναπληρωματικούς των.


Β) Όσοι δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό.


Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και πλην των δημοτών, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Στην επιτροπή συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:

-ο δήμαρχος,
-οι αντιδήμαρχοι,
-οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου,
-οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου,
-οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και
-εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)
Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο δημότες, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες,

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. 
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167). (παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)


Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποδίδονται δύο επιπλέον σημαντικές αρμοδιότητες: η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τη αναγκαιότητα διεξαγωγής δημοτικού δημοψηφίσματος και η διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4555/18)


ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ


Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 13η Δεκεμβρίου 2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Ευρυμενών, Λακέρειας και Μελιβοίας, στο Δημαρχείο του Δήμου Αγιάς ειδικότερα στο τμήμα πρωτοκόλλου, απευθυνόμενοι στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  και στο Φαξ: 2494023783.
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία με σφραγίδα/Ονοματεπώνυμο Δημότη, τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει) )


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς www.dimosagias.gr στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο του Νομού Λάρισας, στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των Κοινοτήτων και σε εμφανή σημεία αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2494350121/116
Πιστεύουμε πως η ανταπόκριση όλων θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός για τη δυναμική του νέου μας Δήμου.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ

 


Ο Πρόεδρος του ΔΣ


Ιωάννης Αργυρούλης


*Η έντυπη δήλωση διατίθεται στα ΚΕΠ και σ’ όλα τα Κοινοτικά Κατ/τα.

 

Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ