ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ " «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

επιστροφή στην κορυφή