7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ενημέρωση
«Διαδικασία υπαγωγής  του Δήμου Αγιάς στο Μηχανισμό Στήριξης».
(Ενημέρωση από Δήμαρχο κ. Γκουντάρα Αντώνη)
1. Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας»
(Εισηγητής ο υπάλληλος της ΔΕΥΑ κ. Μπουζούκης Αλέκος)
2. Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα «Κανονισμός Ύδρευσης αποχέτευσης»
(Εισηγητής ο υπάλληλος της ΔΕΥΑ κ. Μπουζούκης Αλέκος)
3. Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα «Κανονισμός Προμηθειών»
(Εισηγητής ο υπάλληλος της ΔΕΥΑ κ. Μπουζούκης Αλέκος)
4. Μεταφορά προσωπικού των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Αγιάς
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
5. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
6. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αγιάς
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαυρογιάννης Αντώνιος)
7. Δακοκτονία σε περιοχές δικαιοδοσίας του δήμου Αγιάς για το έτος 2011
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαυρογιάννης Αντώνιος)
8. Παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού δημοτικού οχήματος στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάς
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Λακέρειας  κ. Συρακούλης Γεώργιος)
9. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου (Ενιαία Αρχή Πληρωμής)
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
10. Άνοιγμα λογαριασμού όψεως του Δήμου Αγιάς.
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
11. Εξέταση αιτήματος Σ.Φ. MONSTERS  της ΑΕΛ  για παραχώρηση χώρου στο δημοτικό πάρκινγκ Στομίου για διοργάνωση τριήμερων εκδηλώσεων».
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ευρυμενών κ. Ξαφάρας Χρήστος)
12. Εξέταση αιτήματος του 3ου Συστήματος Προσκόπων Υμηττού για άδεια χρήσεως χώρου στο T.K. Παλαιοπύργου για θερινή κατασκήνωση
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ευρυμενών κ. Ξαφάρας Χρήστος)
13. Εξέταση αίτησης Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Τ.Κ. Σκλήθρου.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μελιβοίας  κ. Μπάτσικας Βασίλειος)
14. Εξέταση αίτησης Στάθη Ηλία, μισθωτή δασικής συστάδας δάσους Τ.Κ. Σκλήθρου.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ. Ε. Μελιβοίας  κ. Μπάτσικας Βασίλειος)
15. Σύσταση Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αγιάς.
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
16. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ.Ανάβρας»
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
17. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Οδοποιία Τ.Δ. Αετολόφου »
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
18. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Δ. Μεγαλοβρύσου»
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
19. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής διαφόρων έργων
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
20. Διατύπωση απόψεων για τον χαρακτηρισμό αρχαιολογικού χώρου στη θέση ¨Παλαιόκαστρο¨ Δ.Κ. Αγιάς
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
21. Ορισμός Επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2011.
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
22. Συγκρότηση επιτροπής κρίσεων νέων αυθαιρέτων κατασκευών
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
23. Συγκρότηση Επιτροπή της αριθμ.5214/24-1-1985 (ΦΕΚ 74Β) κοινής Απόφασης Υπουργών και Οικονομικών «περί ελέγχου στοιχείων για την απόδοση τελών διαμονής παραπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λ.π.
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
24. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβονίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου.
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
25. Έγκριση εξόδων κίνησης - διαμονής Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων έξω από την έδρα για εκτέλεση υπηρεσίας
(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σουλιώτης Θεόδωρος)
26. Έγκριση μετάβασης δημάρχου και ειδικού συνεργάτη του Δήμου στην Πορτογαλία –ψήφιση δαπάνης
(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σουλιώτης Θεόδωρος)
27. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αγιάς
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος)
28. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2011
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
29. Διοργάνωση ετήσιας «Γιορτής Κερασιού» στην Τ.Κ. Μεταξοχωρίου – διάθεση πίστωσης
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
30. Επικύρωση Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγιάς
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
31. Διακοπή συμβάσεων εκμίσθωσης χώρων για την εγκατάσταση καντινών στην Δ.Ε. Ευρυμενών (πρώην Δήμο Ευρυμενών).
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος)
32. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
33. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παραλαβή επιταγών από το Περιφερειακό Ταμείο.
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)
34. Συμμετοχή σε πρόγραμμα «Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λ.π.»
(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σουλιώτης Θεόδωρος)
35. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης ΟΑΕΔ - Δήμου Αγιάς για λειτουργία «Γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ» στην Αγιά
(Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σουλιώτης Θεόδωρος

Greek English

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

ban-politiki-prostasia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

(C) 2011 Δήμος Αγιάς