Πίνακας αποφάσεων - Συνεδρίαση 5η τακτική/23-5-2011

 

Θέματα ημερησίας διάταξης

Αριθμός απόφασης

Περίληψη Απόφασης

Τρόπος λήψης απόφασης

Έγκριση των υπαριθμ.55/2011, 59/2011 και 60/2011 αποφάσεων Δημάρχου με τίτλο «Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων»

37.

Εγκρίθηκαν υπαριθμ.55/2011, 59/2011 και 60/2011 αποφάσεις του Δημάρχου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων

38.

Δόθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Βούντα Τριαντάφυλλο του Γεωργίου, να ασκήσει έφεση κατά της υπαριθμ.199/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων

39.

Δόθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Φιλοκώστα Αλεξάνδρα, να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ολύμπου στη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 5/2011 ανακοπής της Ανθούλας Τσίλογλου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων

40.

Δόθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Μπουρνούδη Βασιλική, να παραστεί κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 415/2010 αγωγής του Αθανασίου Μαϊμάρη

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων

41.

Δόθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Μπλίουμη Ουρανία, για τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 413/2010 αγωγής της Βασιλικής Πασχάλη του Αριστείδη

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων, δασικής συστάδας , του δημοτικού δάσους Μελιβοίας

42.

Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων, δασικής συστάδας , του δημοτικού δάσους Μελιβοίας

43.

Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων των δασικών συστάδων 12Γ του Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου

44.

Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων των δασικών συστάδων 13Δ του Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου

45.

Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων των δασικών συστάδων 13Ε του Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου

46.

Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στη θέση «Μηλιά» της τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας

47.

Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στη θέση «Ξάνοιγμα» της τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας

48.

Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη εκμίσθωση βοσκότοπου στη θέση «Τσιακάλι» της τοπικής κοινότητας Ανατολής

49.

Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη εκμίσθωση βοσκότοπου στη θέση «Γκουτζιάμπασι» της τοπικής κοινότητας Ανατολής

50.

Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στη θέση «Τζανή», της τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, με σκοπό την εγκατάσταση Λούνα Παρκ

51.

Καθορίσθηκαν οι όροι φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση χώρων, με σκοπό την εγκατάσταση καντινών

52.

Καθορίσθηκαν οι όροι φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων τμήματος Β1Στομίου δασικής συστάδας δημοτικού δάσους

53.

Καθορίσθηκαν οι όροι φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια λαμπτήρων

54.

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Λαμπτήρων» για το φωτισμό των κοινοχρήστων χώρων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αγιάς

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

55.

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού» για το φωτισμό των κοινοχρήστων χώρων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αγιάς

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων

56.

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων του Δήμου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και κάρτας γραφικών

57.

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Κάρτα Γραφικών»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και κάρτας γραφικών

58.

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και κάρτας γραφικών

ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποίηση απόφασης Δημάρχου και ψήφιση πίστωσης

59.

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 7.200,00€  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Καρίτσας»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

60.

Εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων που αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους και αυτών που απαιτούνται άμεσα για την λειτουργία του Δήμου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψήφησαν οι κκ. Βατζιάς Αντίγονος και Πατσάς Κυριάκος

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για δημοσιεύσεις στον γραπτό τύπο

61.

Εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων  για δαπάνες δημοσίευσης στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                                                        Αντώνης Ν. Γκουντάρας
Greek English

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

ban-politiki-prostasia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

(C) 2011 Δήμος Αγιάς