Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2011 13:29

Διευθέτηση χειμαρρωδών ρευμάτων Μελιβοίας

  • Σύντομη περιγραφή: Το έργο αποσκοπεί στην προστασία δύο τμημάτων του οικιστικού χώρου Μελιβοίας από εμφανή φαινόμενα διαβρώσεων, γεωλισθήσεων και γαιοκατακρημνίσεων, λόγω των χειμαρρωδών ρευμάτων που τα διασχίζουν. Το ένα βρίσκεται στην κεντρική κοίτη του χειμάρρου από τη θέση «Βρυσοπούλα» μέχρι τη θέση «Τρανή Βρύση». Το άλλο τμήμα βρίσκεται στο συμβαλλόμενο ρέμα από τη θέση «Καραμάνη» μέχρι τη θέση «Τσαλαβούρα». Στο τμήμα της κεντρικής κοίτης του χειμάρρου από τη θέση «Βρυσοπούλα» μέχρι τη θέση «Τρανή Βρύση» το έργο περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις: εγκιβωτισμό του χειμάρρου, κατασκευή φράγματος στερεώσεως της κοίτης, κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού σε επιλεγμένες θέσεις, εργασίες φυτοκομικών έργων με κατασκευή βαθμίδων και εισαγωγή Σπάρτου. Στο τμήμα από τη θέση «Καραμάνη» μέχρι τη θέση «Τσαλαβούρα» προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις: εγκιβωτισμός του συμβάλλοντος ρέματος, κατασκευή πλακοσκεπούς, κιβωτοειδούς οχετού και τοίχων αντιστήριξης σε επιλεγμένες θέσεις.
  • Προϋπολογισμός έργου: 1.377.600,00 ευρώ
  • Πιθανή χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (ΠΑΑ)
  • Πορεία έργου: Ολοκλήρωση σχετικών μελετών – Έκδοση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων - Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης το Σεπτέμβριο του 2011.
Greek English

dimos-agias-focus

Tect banner

kentro-koinotitas-banner

ruract logo

tospa banner4

synepixeirein banner

ecodelta banner

banner-final

dimos-agias-camping-stomio

kukloforiaki agwgi newn

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

ban-politiki-prostasia

eu-bor

auth europe network

europe citizens banner

eufin fin

eyes-banner

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

(C) 2011 Δήμος Αγιάς