Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2011 13:30

Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή «Προφήτη Ηλία» Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου

  • Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή φράγματος στο ρέμα «Μέγα Ρέμα» στην περιοχή «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς, ώστε να γίνει εκμετάλλευση της ετήσιας επιφανειακής απορροής του. Το φράγμα θα είναι χωμάτινο, ομογενές με στραγγιστήρι στο κατάντι άκρο του ώστε στο σώμα του φράγματος να χρησιμοποιηθούν υλικά που υπάρχουν ανάντι του φράγματος μέσα στο χώρο του ταμιευτήρα, αλλά και στους δανειοθαλάμους που βρίσκονται κοντά στην περιοχή. Η χωρητικότητα του φράγματος θα είναι 70.000 μ3, ενώ η επιφάνεια κατάκλισης που θα δημιουργηθεί έχει εμβαδό 7500 τ.μ. Το φράγμα θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της άρδευσης των αρδευόμενων εκτάσεων της περιοχής και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κτηνοτροφίας σε νερό.
  • Προϋπολογισμός έργου: 400.000,00 ευρώ
  • Πιθανή χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (ΠΑΑ)
  • Πορεία έργου: Ολοκλήρωση σχετικών μελετών – Έκδοση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων - Υποβολή πρότασης χρηματοδότηση μέχρι 30 Οκτωβρίου 2011.
Greek English

dimos-agias-focus

Tect banner

kentro-koinotitas-banner

ruract logo

tospa banner4

synepixeirein banner

ecodelta banner

banner-final

dimos-agias-camping-stomio

kukloforiaki agwgi newn

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

ban-politiki-prostasia

eu-bor

auth europe network

europe citizens banner

eufin fin

eyes-banner

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

(C) 2011 Δήμος Αγιάς